1. İncə işləri

İncə işləri ucaldılmış binanın birbaşa istismara  hazırlanması üçün çox vacib bir mərhələdir.  «Unico» tikinti şirkətinin hər növ incə işlərini həyata  keçirmək imkanları var. Bəzək işlərinə başlamazdan öncə  mütəxəssislər müştərinin istəyi əsasında şirkətin gələcək  fəaliyyəti, arzuolunan üslub və zəruri imkanları nəzərə  alaraq gələcək şirkətin dizayn layihəsini işləyib hazırlayırlar.

İncə işlərinin tərkibinə daxildir:

Gipsokarton işləri (divarların, tavanların və arakəsmələrin  quraşdırılması)

Mala işləri (kərpic divarların malalanması və ya  yarımfabrikat elementlərdən hazırlanmış tavanların,  divarların və tavanların sementlənməsi, həmçinin, quru  maladan hazırlanmış divar piltələrinin bəzəyi və s. )

Üzlənmə işləri (divar və döşəmələrin kafel və ya digər  kirəmitlə üzlənməsi)

Taxta, parket və ya linoleum və s. döşəmələrin  quraşdırılması

Boyama işi (yapışqan və yağlı boya ilə rəngləmə, gips, beton,  taxta, metal və s. üzərində sintetik qatqılarla boyama)

Divar kağızlarının çəkilməsi, dülgərlik və s. işlər.

  

2.  Kondisionerləşdirmə və havanlandırma

«Unico» tikinti şirkəti yaşayış yerlərində, kotteclərdə,  ofislərdə və sənaye müəssisələrində kondisionerləşdirmə  və havalandırma sistemlərinin tərtib olunması və  quraşdırılması üzrə xidmətlər təklif edir.  Biz sizə müxtəlif tipli havalandırma sistemləri layihələrini  yaratmağa hazırıq:

Axıcı havalandırma- otağa təmiz hava axının dolmasını  təmin edir

Sorucu havalandırma- havanın otaqdan çıxmasını təmin  edir.

Axıcı-sorucu havalandırma- maksimal effektivlik və təmiz  hava təmin edən kombinə olunmuş sistem.  Həmçinin, biz sizi müxtəlif tipli kondisionerlərdən istifadə  edərək kondisionerləşdirmə sistemləri ilə təmin etməyə  hazırıq:

Pəncərə tipli kondisionerlər

Kanal tipli kondisionerlər

Mobil kondisionerlər

Split-sistemli kondisionerlər

Sənaye tipli kondisionerlər  Bizim mütəxəssislərimiz müvafiq hava təmizləmə sisteminin  seçilməsində sizə kömək etməyə və sizin üçün  ən səmərəli seçim barədə məsləhət verməyə həmişə  hazırdırlar.

3. Kotteclərin tikintisi 

«Unico» tikinti şirkəti yaşayış yerlərində, kotteclərdə,  ofislərdə və sənaye müəssisələrində kondisionerləşdirmə  və havalandırma sistemlərinin tərtib olunması və  quraşdırılması üzrə xidmətlər təklif edir.  Biz sizə müxtəlif tipli havalandırma sistemləri layihələrini  yaratmağa hazırıq.  – Axıcı havalandırma- otağa təmiz hava axının dolmasını  təmin edir  – Sorucu havalandırma- havanın otaqdan çıxmasını təmin  edir.  – Axıcı-sorucu havalandırma- maksimal effektivlik və təmiz  hava təmin edən kombinə olunmuş sistem.  Həmçinin, biz sizi müxtəlif tipli kondisionerlərdən istifadə  edərək kondisionerləşdirmə sistemləri ilə təmin etməyə  hazırıq:  – Pəncərə tipli kondisionerlər  – Kanal tipli kondisionerlər  – Mobil kondisionerlər  – Split-sistemli kondisionerlər  – Sənaye tipli kondisionerlər  Bizim mütəxəssislərimiz müvafiq hava təmizləmə sisteminin  seçilməsində sizə kömək etməyə və sizin üçün  ən səmərəli seçim barədə məsləhət verməyə həmişə  hazırdırlar.

4.Tİkİntİ İşlərİ

Keyfiyyətİn se çilməsİndə düzgün qərar  «Unico» şirkətinin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini  əsasən tikinti işləri təşkil edir. Şirkət layihə öncəsi və  layihəyə hazırlıq da daxil olmaqla hər növ daşınmaz  əmlakın tikintisini həyata keçirir.  «Unico»aşağıdakı tikinti işlərini təmin edir:

Şəhərkənarı koteclərin və evlərin tikintisi;

Ofislər, mağazalar, anbarlar və s. üçün binaların tikintisi;

Sənaye obyektlərinin tikintisi.

«Unico» tikinti şirkəti obyektin layihə öncəsi hazırlıqlarından  tutmuş təhvil verilməsinə qədər hər çətinlik səviyyəsində  olan tikinti layihələrinin həyata keçirilməsi üçün çoxsaylı  hərtərəfli həll yolları təklif edir.

 

5. Fasad İşlərİ

Fasad-binanın görünən tərəfi, onun “üzü”dür. Fasad özəl  evlərin və kotteclərin sahiblərinin mədəni səviyyəsi və  maddi rifahının yaradılmasında öz yerini almış təşkilat və ya  şirkət barədə ilk təəssürat yaradır. Binanın fasadı bizi təkcə  soyuq, çöküntü və səs-küy kimi xarici təsirlərdən qoruyan  divar deyil. Onun dekorativ, estetik funksiyası var.  «Unico» şirkətinin mütəxəssisləri müştərilərin müəyyən  etdiyi son tarixlər, keyfiyyətlilik və müvafiq qiymət barədə  texniki tapşırığına uyğun olaraq fasadlar üzrə işləri icra  etməyə hazırdırlar. Bizim ustalarımız arxitektorların və  dizaynerlərin hər bir fantaziyasını həyata keçirə biləcəklər.

«Unico» şirkəti aşağıdakı fasad işlərini də həyata keçirir:

Fasadların struktural şüşələnməsi

Fasadların planar şüşələnməsi (və ya spayder şüşələnmə)

5 S sistemi- struktural və planar (spayder) şüşələnmənin  kombinasiyası

Ikili fasadlar (iki üzlü fasad)

Aluminiumdan ibarət panel  Dünyada hər gün hansısa kəşflər edilir.

Bu, həyatın  hər bir sahəsində çox önəmlidir və bu gün üçün də  xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Yeni materialların və təkmil  texnologiyaların köməyi ilə yüksək keyfiyyətli, praktik və ən  vacibi, səmərəli tikilişə nail olmaq mümkündür.